Łowisko

Łowisko

Obwód 216 jest obwodem leśnym o całkowitej powierzchni 9595 ha w tym 4557 ha lasów co stanowi 47,5 %. Należy do kategorii obwodów słabych i wchodzi w skład IV rejonu hodowlanego – dla jelenia sarny i dzika.

Teren charakteryzuje się wielogatunkowymi drzewostanami o zróżnicowanej budowie wiekowej i piętrowej z bogatym i urozmaiconym runem co tworzy korzystne warunki do bytowania zwierzyny łownej. Królem tutejszej kniei jest jeleń europejski któremu towarzyszą z zwierzyny grubej sarna i dzik a z drobnej: lis, borsuk, zając, kuna i z ptaków łownych: jarząbek, słonka, bażant.

W terenie tym bytują na stałe również gatunki chronione takie jak: wilk, ryś wydra, orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny, puchacz a ostatnio stwierdzono głuszca.

Na terenie obwodu znajduje się 21 paśników, 45 lizawek, 28 ambon, 80 zwyżek, ścieżki podchodowe, 8 ha poletek łowieckich które są zagospodarowane głównie jako łąki.

Rokrocznie dla zwierzyny Koło wykłada: 7 ton kukurydzy, 4 tony soli, 2 tony sina i 5 ton sianokiszonki.