Kapliczka

 

Dla podtrzymania tradycji kultu św. Huberta w 40 rocznicę powstania Koła zrodził się pomysł wzniesienia kapliczki ku czci patrona myśliwych. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli ówczesny Prezes Kol. Stanisław Michalik i Łowczy Kol. Władysław Matyjewicz.  

 

Wkomponowana w miejscowy krajobraz kapliczka, powstała dzięki pomocy Nadleśnictwa Nawojowa oraz dużemu zaangażowaniu Kolegów myśliwych. Kapliczka posadowiona jest przy źródełku, w miejscowości Uhryń na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Nawojowa.

 

Kapliczkę uświetnia rzeźbiony ołtarz oraz figury św. Huberta i psa wykonane przez Kol. Zbigniewa Szarka