Historia Koła

Historia Koła

Historia Koła Łowieckiego „Głuszec” w Nawojowej sięga wczesnych lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia kiedy to późniejsi założyciele Koła polowali w Kole Łowieckim „Ryś” w Starym Sączu. Koło Łowieckie „Ryś” dzierżawiło cztery obwody w południowej części powiatu sądeckiego (o łącznej powierzchni 25 105 ha). Duży obszar łowiska oraz stosunkowo mała liczba członków (30 członków) macierzystych i 1 niemacierzysty) zamieszkałych na terenie całego powiatu sądeckiego, powodowały trudności w dojazdach i organizacji prac w łowisku. Najprawdopodobniej z tego też powodu oraz mając na uwadze dobro łowiska i członków Koła, ówczesny zarząd Koła „Ryś”, na walnym zebraniu w dniu 29 kwietnia 1962 roku przedstawił projekt reorganizacji Koła polegający na utworzeniu z jego części dwóch nowych kół z siedzibami w Nawojowej i Grybowie. W obecności 23 członków, w głosowaniu jawnym, wniosek Zarządu przyjęto jednomyślnie. Jeszcze tego samego dnia Koledzy „Założyciele” odbyli zebranie organizacyjne. Przyjęli nazwę Koło Łowieckie „Głuszec” przy Nadleśnictwie Nawojowa. Siedzibą Koła zostało Nadleśnictwo Nawojowa. Oficjalnie Koło zarejestrowano 2 czerwca 1962 r., a pierwszy statut podpisali Członkowie Założyciele. W wyniku podziału terenu zarządzanego przez Koło „Ryś” Koło „Głuszec” otrzymało część obwodu 139 oraz część obwodu 137 o łącznej powierzchni 8470 ha. W kolejnych latach obwody przyjmowały odpowiednio numery 165, 169, następnie 50, 49 i ostatecznie (po połączeniu na wniosek Zarządu w 2004 r.) numer 220. W roku 2022 nastąpiła zmiana nr obwodu łowieckiego na którym gospodaruje Koło, obecny nr to 216.

 


W dniu 28 sierpnia 2002 r. Koło Łowieckie „Głuszec” w Nawojowej odznaczone zostało Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.