Organy Koła

ORGANY KOŁA

Zarząd Koła

Prezes – Bartłomiej Sołtys

Łowczy – Stanisław Sołtys

Skarbnik  – Kazimierz Bomba

Sekretarz – Grzegorz Niemiec

Członek Zarządu – Andrzej Worobiow

 

Komisja Rewizyjna

 – przewodniczący - Andrzej Kądziołka

 – członek - Kazimierz Mąka

 – członek - Zbigniew Szarek

 

Strażnicy łowieccy:

 

- Andrzej Nieć

- Michał Toczek

- Mateusz Zieliński