Sygnalistyka

Sygnalistka myśliwska jest prawie tak stara jak samo łowiectwo. Narodziła się kilkadziesiąt tysięcy lat temu, gdy nasi przodkowie polując zbiorowo używali różnych piszczałek do porozumiewania się między sobą a także do wydawania poleceń psom. Pierwsze piszczałki wykonywane były głównie z kości zwierzęcych a z czasem zastępowano je rogami zwierzęcymi, a obecnie metalowymi rogami myśliwskimi różnej wielkości i kształtu.

Współcześnie grane u nas sygnały łowieckie powstawały od końca XVII wieku na terenach dzisiejszych Niemiec i Polski. Sygnały te miały za zadanie w głównej mierze usprawnić organizację polowania np.: pobudka, zbiórka myśliwych, naganka naprzód, itd.

Obecnie sygnały myśliwskie mają na celu podniesienie bezpieczeństwa polujących: zakaz strzału w miot, rozładuj broń, oraz wzbogacają obrzędy związane z łowami: apel na łowy, powitanie, pasowanie myśliwskie, koniec polowania, i są to sygnały najczęściej dziś używane.
Odrębną grupę stanowią sygnały dla uczczenia ułożonej na pokocie zwierzyny – dzik na rozkładzie, lis na rozkładzie, zając na rozkładzie, czy też pióro na rozkładzie – to wyraz szacunku myśliwych dla upolowanej zwierzyny.

Sygnałówka myśliwska towarzyszy myśliwym naszego Koła na każdym prawie polowaniu zbiorowym oraz wszystkich uroczystościach Koła, obwieszczając sygnałami kolejne zdarzenia myśliwskiej przygody.

Sygnaliści naszego Koła to:

Bartłomiej Sołtys

Mariusz Kotlarski

Wojciech Kurzeja

  https://www.facebook.com/pages/Zesp%C3%B3%C5%82-Sygnalist%C3%B3w-My%C5%9Bliwskich-Nadle%C5%9Bnictwa-Nawojowa/414397768731474