Edukacja

Koło łowieckie prowadzi szeroką edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłego społeczeństwa. Na spotkaniach na ścieżkach edukacyjno-przyrodniczych, w łowisku, na zebraniach wiejskich, pogadankach w szokłach i przedszkolach przybliżana jest tematyka ochrony przyrody, gospodarki leśnej oraz gospodarki łowieckiej.

Członkowie naszego koła zapoznają dzieci i młodzież z gatunkami zwierząt łownych i chronionych występujących na naszym terenie przedstawiają ich biologię oraz rolę w naturalnym środowisku. Bardzo częstym tematem jest rola myśliwych w ratowaniu wielu gatunków rzadkich i zagrożonych takich jak żubr czy głuszec. Myśliwi na spotkaniach szczególną uwagę zwracają na prawidłowe i regularne dokarmianie zwierzyny w okresach niedoboru żeru.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony /link poniżej/.

Myśliwi dzieciom

 

Zachęcamy szkoły i przedszkola do współpracy.

 

Darz Bór