Strzelectwo

Strzelectwo myśliwskie jest jedną z wielu dziedzin współczesnego łowiectwa.   Coraz lepsza broń, amunicja i pozostałe elementy wyposażenia strzelców, jak również strzelnic myśliwskich sprawiły, że w   ostatnich latach wynik 100/100 pkt. przestał być sensacją.

Strzelania myśliwskie mają za zadanie przygotować myśliwych do efektywnego polowania. Każdy z rodzajów strzelań spełnia inne funkcje w tym zakresie, a wszystkie łącznie przygotowują wszechstronnie do praktyki. Strzelania myśliwskie są następujące:
- krąg myśliwski
- oś myśliwska
- przeloty
- zając w przebiegu
- dzik w przebiegu
- stojący rogacz
- stojący lis

W strzelaniu do rzutków liczy się liczba rozbitych rzutków, a do zająca liczba strzelonych, tzn. zaznaczających otrzymanie skutecznego trafienia. Wynik strzelania do makiety dzika, rogacza i lisa ustala się na podstawie sumy trafień w płaszczyznę zakreślającą granicę punktowania strzału, przy uwzględnianiu wartości poszczególnych pierścieni.

W strzelnicach myśliwskich wolno używać broni myśliwskiej bez specjalnych przeróbek i uzupełnień. Również amunicja musi być amunicją myśliwską, śrutową lub kulową. Broń może być wyposażona w celownicze przyrządy optyczne.
W strzelaniu do makiety rogacza i lisa wolni używać podpórki, która może służyć tylko do podparcia broni i dłoni podtrzymującej lufę.
Amunicja śrutowa do strzelań na osi myśliwskiej, na kręgu myśliwskim i przelotach może zawierać śrut nie grubszy niż 2,5 mm, a do zająca - do 3,5 mm.
Amunicja kulowa broni gwintowanej może mieć dowolny kaliber, ale myśliwski: pocisk tej amunicji nie może być pełnopłaszczowy. Z broni z gładkimi lufami można strzelać pociskami typu breneka.


Koło Łowieckie „Głuszec” w Nawojowej w każdym sezonie łowieckim organizuje przystrzelanie broni połączone ze szkoleniem strzeleckim na strzelnicy Bardowiec w Tyliczu.


Instruktorzy strzelectwa w naszym Kole: Stanisław Sołtys, Sebastian Krupa, Mariusz Kotlarski, Piotr Pasek


Szczególne osiągnięcia w dziedzinie strzelectwa uzyskują corocznie Zbigniew Szarek, Bartłomiej Sołtys,  Mariusz Kotlarski.