Sztandar

SZTANDAR

Sztandar Koła jest zaadoptowaną chorągwią kościelną Służby Leśnej Hrabiego Adama Stadnickiego.

Chorągiew została przypadkowo odnaleziona w starej plebani Kościoła Parafialnego w Nawojowej w 1991 roku. Zniszczoną chorągiew z oryginalnymi wizerunkami piastowskiego orła w koronie z jednej strony, a olejnym malowidłem św. Huberta i Matki Boskiej Częstochowskiej oraz napisem „Za staraniem Jana Malickiego – Służba Leśna 1902”, z drugiej, przekazał Ks. Proboszcz Andrzej Dźwigaj Kołu Łowieckiemu „Głuszec” w Nawojowej. Dzięki staraniom ówczesnego Prezesa Kol. Zygmunta Kaleckiego oraz z pomocą Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa Kol. Zbigniewa Gryzło, chorągiew została poddana gruntownej renowacji. Renowację przeprowadzili: w zakresie materiału i ornamentu Pani Bogumiła Kowalska z Bobowej, a w zakresie olejnych malowideł Pan Leszek Damian.

Sztandar poświęcony został w 1992 r., w 90 rocznicę ufundowania chorągwi, na mszy św. jubileuszowej, celebrowanej w Kościele Parafialnym w Nawojowej. Zbiegło się to z 30 rocznicą powstania naszego Koła.

Obecnie sztandar znajduje się w Domku Myliwskim, który jest również siedzibą naszego Koła.

Sztandar uświetnia uroczystości Koła Łowieckiego „Głuszec”.