Plan Polowań

 

 

Kalendarz polowań

Obowiązuje od 26 maja 2001 r. zgodny z rozporządzeniem ministra środowiska z 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. nr 43 z 12 maja 2001 r.)

 

Gatunek

Od

Do

Jeleń Szlachetny

Byki

21 sierpień

28 luty

Łanie

1 wrzesień

15 styczeń

Cielęta

1 wrzesień

28 luty

Jeleń Sika

Byki

1 październik

15 styczeń

Łanie

Cielęta

Daniel

Byki

1 październik

31 styczeń

Łanie

1 październik

15 styczeń

Cielęta

Muflon

Tryki

1 październik

28 luty

Owce

1 październik

15 styczeń

Jagnięta

Sarny

Kozły

11 maj

30 wrzesień

Kozy

1 październik

15 styczeń

Koźlęta

Dziki

Oprócz Loch

Cały Rok

Lochy

15 sierpień

15 styczeń

Borsuki

-

1 wrzesień

30 listopad

Tchórze i Kuny

-

1 wrzesień

31 marzec

Lisy

-

1 czerwiec

31 marzec

Norki amerykańskie, Jenoty i Szopy pracze

-

Cały Rok

Piżmaki

-

11 sierpień

15 kwiecień

Zające szaraki i Dzikie króliki

-

1 listopad

31 grudzień

Bażanty

Koguty

1 październik

28 luty

Kury

1 październik

31 styczeń

Kuropatwy

-

11 wrzesień

21 październik

Kaczki

Krzyżówki

15 sierpień

21 grudzień

Cyraneczki

Głowienki

Czernice

Gęsi

Zbożowe i Białoczelne

1 wrzesień

21 grudzień

Gęgawy

Łyski

-

15 sierpień

21 grudzień

Gołębie Grzywacze

-

15 sierpień

30 listopad

Słonki

-

1 wrzesień

21 grudzień

Jarząbki

-

1 wrzesień

30 listopad

 • Za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.
 • Borsuki, tchórze i kuny - na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - polujemy przez cały rok.
 • Lisy - na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - polujemy przez cały rok.
 • Piżmaki - na terenach rybackich obrębów hodowlanych - polujemy przez cały rok.
 • Zające - w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia
 • Bażanty - kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia
 • Gęsi zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego do dnia 31 stycznia,
 • Gęsi gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego do dnia 15 stycznia
 • Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.

 

 • Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
 • Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
 • Przy ustalaniu okresu polowań przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.